МАЙСТОР СИТНИЧАР БАНИЧАРОПИСАНИЕ

• Приготвяне на баници и други видове закуски;

• Внимание при спазване на фирмента рецепта;

• Ефективното използване на суровините без да се нарушава технологията;

• Ежедневно изпичане на БАНИЦИ ;ИЗИСКВАНИЯ

• Висока хигиена на работното място;

• Опит в производството на тестени изделия;

• Етичност, отговорност, организираност;

• Умения за работа в екип;

• Здравна книжка за работа с храни;ФИРМАТА ПРЕДЛАГА

• Мотивиращо възнаграждение, обвързано с резултатите;

• Фирмено обучение;

• Трудов догвор, осигуровките са изцяло за сметка на работодателя;

• Дългосрочност и коректност на трудовите взаимоотношения;

• Допълнителен социален пакет;

 

Лице за контакти:

Телефон:
0885282128

Имейл: