Свищов през годините на социализЪма 1970-1977г. - СНИМКИ

Четвъртък, 06 Ноември 2014г

БАСЕЙНЪТДОМ НА НОВОРОДЕНОТОжк "ДУНАВ" 


На сцената на ПЧБ"Еленка и Кирил Д.Аврамови"ХОТЕЛ "ДУНАВ"ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИКУМ ПИОНЕРСКИ ДОМПЛОЩАД "СВОБОДА"ПОЩАТАВОДЕНИЧКАТА В ТЕКИР ДЕРЕ - ПАМЕТНИЦИТЕ 


 


Назаем от Велислав Велинов

Препоръчваме ви

Още актуални новини