Прессъобщение, относно проверката по бреговата ивица на Дунав край село Вардим

Сряда, 21 Октомври 2015г

 Служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” извършиха проверка и констатираха, че на бреговата ивица на река Дунав в село Вардим не са извършени Строително-монтажни дейности за изграждане на брегозащитно съоръжение. Заключението е оповестено с писмо с изх. номер Св-753-00-953/15.10.2015 г. от ДНСК към МРРБ на Република България. Същата проверка е констатирала законно изсичане на дървета и храсти северно от имоти V-63, кв. 6, I-64, II-65, кв. 43 с. Вардим, за което е издадено Разрешение №1/29.07.2015 г. на Кмета на Община Свищов. Направена е рампа за извозване на добитата дървесина, разположена в улица с ОТ 118-119 по ПУП на с. Вардим (неизпълнена).


Ръководството на Община Свищов заявява, че предоставянето на изчерпателна информация относно всеки повдигнат въпрос, касаещ общинските дейности, е ръководен принцип за цялата общинска администрация. Независимо от това, търсенето на арбитража на по-висши държавни инстанции се приветства, понеже е гарант за професионализма и законосъобразността на действията на административния екип.     

Препоръчваме ви

Още актуални новини