Почвен подобрител от Свилоза АД

Петък, 12 Февруари 2016г

Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество Свилоцел ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Свилоза има структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. От скоро компанията има възможност да предложи на земеделските производители и своя продукт за подобряване на свойствата на обработваемите земи –Почвен подобрител ПН-98. ПН-98 (калциев карбонат 100%) е почвен подобрител за неутрализиране на кисели почви, регистриран под No.0103 при Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните. Ако обработвате земеделски земи с кисели почви този продукт е точно за Вас.


С какво Почвеният неутрализатор ще Ви бъде полезен?


Чрез високото си съдържание на калциев карбонат, както и високото си рН, този продукт е изключително подходящ за мелиориращ материал при кисели почви или почви с тенденция към вкисляване.


Продуктът има предимство пред конвенционалните торове. С оптимизирането на почвената реакция се хармонизира хранителния режим на почвите и намалява мобилността и усвояемостта на тежките метали в нея. Подобряват се физическите свойства на почвата – водопроницаемост, структура, аерация и др.


Чрез нормализирането на рН на почвата, вашите посеви ще се развиват нормално, ще усвояват качествено и комплексно минералните вещества от почвата, което ще доведе до намаляване на количествата влагани минерални торове.


Продуктът е екологично чист и с качества на комплексен мелиорант за кисели почви, с висок, неутрализиращ вредната киселинност ефект. Може без ограничение да се ползва както в класическото земеделие, така и в производството на биопродукти.


Продуктът е подходяща добавка при компостиране и при създаване на почвено–торфени смеси за различни растителни и дървесни видове. 

Препоръчваме ви

Още актуални новини