Здраве Консулт ООД

 

Служба по трудова медицина "Здраве Консулт" предлага:
 - Оценка на риска в работната среда 
 - Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа 
 - Наблюдение на здравословното състояние на работещи 
 - Поддръжка на здравни досиета на служителите 
 - Провеждане на профилактични прегледи 
 - Обучения по здравословни и безопасни условия на труд 
Консултации по ЗБТУ и КТ
Проекти по безопасен труд
 

 

Телефон:
0631 / 433 03, 0887 00 26 25

Адрес: Свищов, ул."Алеко Константинов"15
виж на картата

Имейл: