Пчелна ферма "ПЕТРОВИ"

 Пчелна ферма "Петрови" е член на Национална Развъдна Асоциация по Пчеларство.

 

Производствената база на фермата се намира в село Паскалевец, обл. Велико Търново.

Произвежда пчелни отводки и пчелни продукти.

Развъжда Apis mellifera RODOPICA - БЪЛГАРСКА МЕДОНОСНА ПЧЕЛА

Телефон:
0887537865

Адрес: с. Паскалевец, обл. Велико Търново,
виж на картата

Имейл:
valiapetrova@abv.bg