ДИРИЛ КОНСУЛТ ЕООД

Изготвяне на оценки на недвижими имоти,земеделски земи, машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания,интелектуална собственост и финансови активи

Комплексни консултации в строителството
Управление на строителни и инвестиционни проекти
Инвеститорски и строителен контрол по банкови и инвестиционни кредити

Телефон:

Адрес: ,
виж на картата

Имейл:
rosen